Så fungerar CAPOSAL®

CAPOSAL® lindrar och förebygger ilningar i tänderna genom en aktiv mineralisering och tillslutning av både dentinytan och djupt inuti dentinkanalerna.

Hur fungerar CAPOSAL®?

  1. Exponerade dentinkanaler orsakar ilningar och smärta, t.ex när de utsätts för värme, kyla eller beröring
  2. Vid tandborstning fäster CAPOSAL® mikrosfärer (som finns i både tandkrämen och Zen CP+) både på tandens yta och djupt inne i dentinkanalerna
  3. CAPOSAL® mikrosfärer ger ifrån sig joner och triggar en mineralisering på tandens yta och i djupet av kanalerna, vilket ger en effektiv och långvarig lindring av ilningarna i tänderna

Den innovativa mikrosfärtekniken CAPOSAL® består av små partiklar av kalciummagnesiumfosfat som tränger in i dentinkanalerna och snabbt frisätter kalcium och fosfatjoner, vilka i sin tur bildar ett mineral som kallas hydroxylapatit. Detta är ett endogent - dvs kroppseget - mineral som bygger upp emalj, dentin och benvävnad i människokroppen. Genom att tillföra CAPOSAL® tillförs de byggstenar som behövs och triggar kroppen att själv bilda material som skyddar tänderna.

Av de produkter mot tandkänslighet som finns på marknaden idag är det endast tandkrämen och Zen CP+ med CAPOSAL® som uppnår en fullständig och djup tillslutning av dentinkanalerna, där det nybildade mineralet till fullo integreras med tandens dentin. Resultatet av denna oöverträffade remineralisering blir en långvarig dämpning av ilningarna, där det tillsatta materialet möjliggör för kroppen att själv bilda nytt mineral bland dentinkanalerna, och på så sätt tillsluta dem för de vätskerörelser som annars ger upphov till att smärta uppstår i tandens nerver.

Dentinkanaler före och efter användning av CAPOSAL® 
Dentinkanaler i genomskärning, tom kanal före användning av CAPOSAL® (till vänster), och efter användning där kanalen är fylld av nybildat mineral (till höger).

Hur länge håller effekten?

I normala fall beräknas behandlingseffekten av Zen CP+ hålla i sig i ett år eller längre. Exakt hur länge den lindrande effekten av CAPOSAL® håller i sig kan variera beroende på livsstilsfaktorer vilka påverkar slitaget på tänderna (t.ex hur man borstar tänderna och kostval), eftersom att detta även sliter på effekten från produkten. Till skillnad från en del andra och dyrare tandkräm mot ilningar - som normalt bara ger ett skydd så länge du använder tandkrämen - så är resultatet av CAPOSAL® uppbyggt i tanden inifrån och håller länge. Kuren kan sedan återupprepas vid behov när effekten avtagit, för att på nytt bygga upp mineraliseringen, och på så sätt få ett uppdaterat långtidsverkande skydd. Eller så kan CAPOSAL® Tandkräm användas för att underhålla behandlingseffekten.

Vill du veta mer?

Det finns flera vetenskapliga artiklar publicerade kring CAPOSAL® för dentalt bruk:

Unosson, E.; Feldt, D.; Xia, W.; Engqvist, H. Amorphous Calcium Magnesium Fluoride Phosphate—Novel Material for Mineralization in Preventive Dentistry. Appl. Sci. 2023, 13, 6298. https://doi.org/10.3390/app13106298

Berg, C.; Unosson, E.; Engqvist, H.; Xia, W. Comparative Study of Technologies for Tubule Occlusion and Treatment of Dentin Hypersensitivity. J. Funct. Biomater. 202112, 27. https://doi.org/10.3390/jfb12020027

Berg, C.; Unosson, E.; Engqvist, H.; Xia, W. Amorphous Calcium Magnesium Phosphate Particles for Treatment of Dentin Hypersensitivity: A Mode of Action Study. ACS Biomater. Sci. Eng. 2020, 6, 6, 3599–3607. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c00262

Berg, C.; Unosson, E.; Riekehr, L.; Xia, W.; Engqvist, H. Electron microscopy evaluation of mineralization on peritubular dentin with amorphous calcium magnesium phosphate microspheres. Ceram. Int. 2020, 46, 11, B, 19469-19475. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.04.295

Mellgren, T.; Qin, T.; Öhman-Mägi, C.; Zhang, Y.; Wu, B.; Xia, W.; Engqvist, H. Calcium Phosphate Microspheres as a Delivery Vehicle for Tooth-Bleaching Agents. J. Dent. Res. 2018, 97, 3, 283–288. https://doi.org/10.1177/0022034517741295

Qin, T.; Mellgren, T.; Jefferies, S.; Xia, W.; Engqvist, H. A Study for Tooth Bleaching via Carbamide Peroxide-Loaded Hollow Calcium Phosphate Spheres. Dent. J. 2017, 5, 3. https://doi.org/10.3390/dj5010003

Xia, W.; Qin, T.; Suska, F.; Engqvist, H. Bioactive Spheres: The Way of Treating Dentin Hypersensitivity. ACS Biomater. Sci. Eng. 2016, 2, 5, 734-740. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.5b00499

"Har haft problem med ilningar och provat andra produkter på marknaden.
Zen CP+ gav en snabb och kvarstående effekt.
Bästa produkten jag har testat."

Lena