En svensk uppfinning

Psilox AB är ett svenskt företag, och CAPOSAL® är ett i Sverige vetenskapligt framtaget biomaterial. Det är en innovativ teknologi med ett brett användningsområde, som vi vill kommersialisera och göra tillgängligt för att hjälpa många. I dagsläget ligger fokus på materialets effektivitet i att främja tandhälsa.

Hur allt började

Håkan Engqvist och Wei Xia, båda på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet, har länge forskat kring substansen kalciumfosfat; ett material som finns naturligt i t.ex tänder och skelett.

År 2008, under ett projekt att ytbelägga titanytor för att främja beninväxt, upptäckte de av en slump ett nytt biokeramiskt material. Istället för det förväntade kalciumfosfatets ordnande kristallstruktur bestod detta av ett strukturlöst kalciumfosfat i form av små ihåliga runda bollar med en porös yta. Det visade sig att detta nya material hade en rad spännande egenskaper, och upptäckten bolagiserades år 2013 i Psilox AB. 

Under de första åren låg fokus på att undersöka vad materialet skulle kunna användas till, och man studerade då allt från att fylla igen skador i skelettet, till att skapa en bioaktiv yta på kroppsimplantat, till att ladda hålrummen i materialet med exempelvis läkemedel. Det område som främst rönt intresse var det nya materialets förmåga att reparera skador på tändernas dentin och emalj, och det är här huvudsakligt fokus ligger idag.

Idag, och fortsatt forskning framåt

Det nya materialet har varumärkesskyddats med namnet CAPOSAL®, och har patentskyddats i flera länder. Psilox avsikt är att fortsätta studera materialet och forska fram fler innovativa och problemlösande produkter framöver.

"Har haft problem med ilningar och provat andra produkter på marknaden.
Zen CP+ gav en snabb och kvarstående effekt.
Bästa produkten jag har testat."

Lena