Om Psilox

Psilox AB är ett Uppsala-baserat materialbolag. Vi har uppfunnit och patenterat ett material som vi varumärkesskyddat som CAPOSAL®. CAPOSAL® har ett brett användningsområde, där vi valt att börja med dentala produkter. Den första är en medicinteknisk produkt mot känsliga tandhalsar som kan hjälpa många att bli fria från ilningar i tänderna.

Vi arbetar nätverksbaserat med partners som utvecklar och tillverkar slutanvändarprodukterna, där vi fungerar som en råvaruleverantör av CAPOSAL®. Detta är anledningen till att nuvarande gel säljs under produktnamnet Zen CP+, där tillverkare av produkten är Den-Mat Holdings, LLC i USA. Alla produkter vi avser att sälja kommer att ha CAPOSAL® som genomgående ingrediens. 

Verksamheten har ett kvalitetsledningssystem som sedan 2018 är certifierad enligt ISO 9001:2015.

"Har haft problem med ilningar och provat andra produkter på marknaden.
Zen CP+ gav en snabb och kvarstående effekt.
Bästa produkten jag har testat."

Lena